Uitvoeren Lees2 niet gelukt.
Geen Object: Select * from onderdelen where ArtNr = CT981